Catalunya efímera, d'Assum Guardiola
Pròleg de Tomàs Molina

cobertabaixa 8
De gener a juny.
Aureli Capmany

finalcobertabaixa1
amb il·lustracions de David Granato
cobertabaixallegendes de nit
Oliver Benet
cobertaper que odiava ferran adriabaixa
De Josep Cot i Antoni Gimeno.
Il·lustracions de Judit Roma

Tornaralbosc cobertabaixa
Descarregueu-vos el punt de llibre