Prim i gruixut,

Argumentació moral adreçada a propis i a estranys, de Michael Walzer

Prim i gruixut