Petits cossos d'aigua, de Nina Mingya Powles

Traducció de Josep Pujol Coll

Coberta 1