Com llegir l'aigua.Un viatge fascinant pels secrets de l'aigua,
de Tristan Gooley
Traducció de Josep Pelfort
coberta comllegirlaiguabaixa 1