Un Quadern de Viatge únic. Us acompanyarà allà on aneu perquè hi deixeu per escrit el que viviu, el que sentiu i el que trobeu.

quadern de viatge
Book Trailer del Quadern de Viatge